Pszczoły - mali pomocnicy w wielkiej sprawie

Nasz ekosystem jest jednocześnie bardzo złożony, co i kruchy. W tym naturalnym rytmie przyrody, coraz większą rolę odgrywa człowiek, co nie zawsze wychodzi nam i innym na dobre. Zapominamy coraz częściej, że w dążeniu do coraz większych plonów, wpływamy negatywnie na istotne części tego ekosystemu. Tu najczęściej wskazuje się bardzo istotna rolę pełniona przez pszczoły. Dotyczy to w dużej mierze roślin owadopylnych. Pszczoły oraz takie rośliny w wyniku milionów lat ewolucji dostosowały się do wzajemnych potrzeb i możliwości. Coraz częściej jednak, można zauważyć, że pszczoły zaczynają wymierać, co stanowi coraz bardziej zauważalny problem. Wpływ na to ma szereg czynników. Z jednej strony są to choroby, jednak bardzo często zauważyć można wpływ człowieka. Stosując popularne opryski, można doprowadzić nie tylko do zatrucia pszczelich rodzin ale również i do ich śmierci. Pszczoły bardzo często utożsamiane są z agresywnymi owadami i zapominamy, że są to bardzo pożyteczne owady, które wykonują szereg bardzo pożytecznych zadań. Również i my sami czerpiemy z ich ciężkiej pracy, chociażby za sprawą tego, że otrzymujemy miód. Bardzo często zauważa się kluczową rolę, jaką odgrywają wspomniane opryski w życiu i działalności pszczół. W wielu przypadkach związane jest to popełnianymi błędami w stosowaniu takich środków. Ochrona roślin jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku znacznych areałów. Wśród nich można znaleźć zarówno sadowników, ogrodników oraz rolników. Powinna jednak uwzględniać bezpieczeństwo tak człowieka, jak i środowiska naturalnego. Owady zapylające są w ich przypadku niezbędne. To sprawia, że podczas stosowania środków ochrony roślin, jak i innych oprysków warto zadbać o pewne elementy. Najczęściej podnosi się argument związany z czasem wykonywania takich zabiegów. Chodzi bowiem o fakt iż wieczorem i w nocy, pszczoły przebywają już w ulach, pasiekach. Tym samym to właśnie ta pora staje się generalnie najbardziej optymalna, do wykonywania takich prac. Należy jednocześnie zawsze stosować środki w zgodzie ze wskazaniami producenta. Zwiększająca dawkę oraz stężenie można w konsekwencji wpłynąć negatywnie czy to na plony, czy też na bezpieczeństwo człowieka oraz zwierząt. Warto również zauważyć, że środki ochrony roślin, w celu osiągnięcia najlepszych efektów, muszą być wykonywanych w odpowiednich warunkach. Uwzględnia się wówczas zarówno ewentualne opady (powinny być wykonane w odstępie kilku godzin przed i po takich opadach), jak również i temperaturę. Tym samym należy zawsze stosować środki, które zostały dopuszczone do obrotu i mają jasne pochodzenie. Środki o wątpliwej historii, nie tylko nie gwarantują skuteczności. Mogą one w znacznym stopniu zaszkodzić tak plonom jak i innym, pożytecznym owadom. Dużym problemem stają się i inne sytuacje, kiedy w wyniku zastosowania środków ochrony roślin następuje wytrucie rodzin pszczelich. Może to doprowadzić nawet do sytuacji utraty dopłat. Ważna jest również i odpowiednia odległość takich oprysków od pasiek. Pszczoły potrafią zaoferować bardzo wiele, wymagają jednak pewnej ochrony. Bez niej skutki mogą być bardzo poważne. Ich sytuacji, nie poprawia również wycinka drzew oraz lasów. Swoistym nowym domem dla pszczół, mogą stać się i miasta. Jak pokazuje praktyka i doświadczenie, pewne gatunki pszczół doskonale nadają się do warunków miejskich. Tego typu rozwiązania to coraz częściej wykorzystywane możliwości w wielu miastach, zarówno w naszym kraju, jak i poza granicami. Pasieki w miastach to również ciekawe rozwiązanie pozwalające nie tylko na pozyskanie miodu, jednocześnie dające dzieciom mieście poznanie tych niezwykłych owadów.