Powietrze - zanieczyszczenie i smog

W ostatnim czasie, szczególnie w okresie jesiennym oraz zimowym można było zauważyć rosnące zainteresowanie tematyką zanieczyszczenia powietrza. Media praktycznie każdego dnia informowały o przekroczonych parametrach w zakresie obowiązujących norm. Przekroczenie norm ma określony wpływ na zdrowie oraz życie każdego człowieka. Negatywne skutki przybierają rozmaite rozmiary, często wszystko uzależnione jest od stężenia jak i rodzaju zanieczyszczenia. Równie istotny jest i czas, przez jaki występuje dane zagrożenie. Pogoda, warunki terenowe oraz działalność samego człowieka ma w tym zakresie kluczowe znaczenie. Poszczególne rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń, są często charakterystyczne dla danej pory roku. Pyły i inne związki, stanowią kluczowe zagrożenie nie tylko dla człowieka – również i dla zwierząt oraz roślin. Smog jest generalnie najbardziej znany rodzaj zagrożenia, który wywołuje negatywne skutki, szczególnie dotkliwe dla organizmu człowieka. Złe samopoczucie, osłabienie jak i problemy z cerą to tylko cząstka z takich negatywnych skutków. W wielu przypadkach, to dopiero początek bardziej zaawansowanych problemów. Warto więc wspomnieć o problemach z układem oddechowym, nerwowym, sercowo – naczyniowym i wpływu na organy wewnętrzne: śledziona oraz wątroba. Pyły i inne zanieczyszczenia, w tym i metale ciężkie, mają również istotny wpływ na krew. Coraz częściej słyszy się również o wzroście rozmaitych alergii, uczuleń oraz osób cierpiących na astmę. Przyczyny pojawiających się zanieczyszczeń, są bardzo złożone. Najczęściej wspomina się o piecach, które opalane są niewłaściwymi paliwami. Inna to przestarzałe piece, wzrost liczby pojazdów poruszających się po naszych drogach oraz działalność przemysłowa. Tym samym, coraz większa rzesza ludności jest narażona na oddychanie powietrzem, które nie spełnia określonych norm. Droga do poprawy tego stanu, wymaga podjęcia pewnych kroków. Podczas kiedy jedne przynoszą krótkoterminowe skutki, inne, w perspektywie czasu mają okazać się sukcesem. Część miast, organizuje na potrzeby poprawy jakości powietrza dni, kiedy zamiast poruszać się własnym samochodem, można darmowo korzystać z komunikacji publicznej. Warto jednak by z takich możliwości, można było korzystać również poza wyznaczonymi dniami. Inne popularyzowane rozwiązania to korzystanie z transportu rowerowego – zarówno rowerów oferowanych przez miasto, jak i rowerów prywatnych. Zachęca się również by z transportu prywatnego, korzystała większa liczba osób. Ciekawą alternatywa i propozycją to również bardziej wydajne i nowoczesne elektrownie wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. W zależności od modelu i swojej charakterystyki, potrafią zaspokoić potrzeby budynku bądź człowieka w sposób podstawowy, jak i bardzo zaawansowany. Dotyczy to nie tylko oczekiwań w postaci energii elektrycznej, również dotyczy to ciepła i ciepłej wody. Rozmaite rozwiązania, mają na celu poprawę nie tylko naszego bezpieczeństwa, również pod kątem zdrowia. Ważna jest i poprawa jakości życia i funkcjonowania w mieście. Chcąc poznać jakość powietrza, mamy dziś możliwość korzystać z informacji znajdujących się na stronach internetowych, które analizują poziom zanieczyszczeń. Inna to rozwiązania w postaci aplikacji mobilnych, które są oferowane dla smartfonów.