Zajęcia psychologiczne

1. Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych: Dorośli - / wypalenie życiowe, zawodowe / trudności w relacjach z innymi / trudności wychowawcze / Młodzież - / trudności szkolne, rówieśnicze, rodzinne / Dzieci - / trudności emocjonalne, szkolne, w komunikowaniu się z innymi / nadużywanie urządzeń ekranowych / Metody: - Kids Skills. Dam Radę - / program kilku spotkań zamieniający problemy dziecka na umiejętności / - Jestem z Ciebie dumny - / warsztat dla rodziców chcących efektywnie i wspierająco komunikować się ze swoim dzieckiem i innymi członkami rodziny. 2. Dla Dzieci - Akademia Psychologii dla Dzieci - / zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne / - grupy - /4 / 6 / 8 / osób. - dzieci - / 4-5 lat / 0-1 kl. SP / 2-3 kl. SP / 4-5 kl. SP / 3. Dla Rodziców - Program "Dziecko w Cyberświecie" - Wprowadzanie dziecka do Cyberświata. Warsztat 60 min dla rodziców dzieci 3-7 lat. Ilość osób do 20. Warsztat profilaktyczny dla rodziców dzieci, którzy stoją przed wyzwaniem wprowadzania dziecka do świata internetu i korzystania z urządzeń ekranowych. Udział w programie zapobiega popełnieniu błędów, które prowadzą do nadmiernego lub niewłaściwego korzystania z tych urządzeń przez dziecko, do uzależnień oraz trudności szkolnych, społecznych i zdrowotnych. • Wyciąganie dziecka z Sieci. - Warsztat 60 min dla rodziców dzieci szkół podstawowych i średnich. Ilość osób do 20. Program efektywnego i zdrowego wyprowadzania dziecka z syndromu FOMO, nadmiernego lub niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych, objawów uzależnienia, pogorszenia osiągnięć edukacyjnych i motywacji do nauki, zdrowia oraz relacji z innymi. • Rodzic w roli Lidera. - Warsztat 60 min. x 8 spotkań, ilość osób 5 do 10. Warsztaty dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych i komunikacyjnych z własnymi dziećmi. Korzyścią z udziału jest odzyskanie wpływu, autorytetu rodzica, nabycie wiedzy na temat metod wspierających doskonalenie kompetencji życiowych przez dzieci oraz przeciwdziałanie wypaleniu rodzicielskiemu i życiowemu. Oferta dla Placówek Edukacyjnych - Program Budowania marki Nauczyciela - Mocni, bo w zgodzie ze sobą@ 1. Wzmacnianie dobrostanu nauczyciela / 3 godz. / 2. Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować uczniów do nauki / 3 godz. / 3. Budowanie pozytywnego środowiska szkolnego skoncentrowanego na rozwiązaniach / 3 godz. /

1