Pracownia Wspierania Rozwoju RAZEM powstała jako miejsce, w którym poprzez różnorodne formy zajęć towarzyszymy małym i dużym w podejmowaniu twórczych i kreatywnych działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o rozwój INTELIGENCJI WIELORAKICH czyli:
  • inteligencji logiczno-matematycznej,
  • inteligencji językowej (in. lingwistycznej, werbalnej),
  • inteligencji przyrodniczej (in. naturalistycznej lub środowiskowej),
  • inteligencji muzycznej (in. słuchowej lub rytmicznej),
  • inteligencji przestrzennej,
  • inteligencji ruchowej (in. kinestetycznej),
  • inteligencji interpersonalnej (społecznej),
  • inteligencji intrapersonalnej (intuicyjnej). 
Naszym działaniom towarzyszy przeświadczenie, że w dzieciństwie budujemy fundamenty pod szczęśliwe, spełnione człowieczeństwo osoby dorosłej.
Działania te podejmuje zespół doświadczonych pasjonatów i praktyków.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.O nasO nasO nas