Pracownia Wspierania Rozwoju RAZEM

Zapraszamy na kameralne urodziny:
środy i soboty: 15.30 - 17.30
/ inne terminy do indywidualnego uzgodnienia /

"Mały odkrywca" - poznawanie świata,
"W krainie bajek" - ulubiona bajka,
"Kulinarne ciekawostki"

W cenie: animator / dekoracje / poczęstunek / tort

ZAPISY: nr tel.: 508 234 970
mailowo: pracowniarazem41@gmail.com

Pomagamy się rozwijać w oparciu
o INTELIGENCJE WIELORAKIE

Współpracują z nami doświadczeni specjaliści:
psycholog, pedagog, logopeda.

Pracownia Wspierania Rozwoju RAZEM powstała jako miejsce, w którym poprzez różnorodne formy zajęć towarzyszymy małym i dużym w podejmowaniu twórczych i kreatywnych działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o rozwój INTELIGENCJI WIELORAKICH czyli:
 • inteligencji logiczno-matematycznej,
 • inteligencji językowej (in. lingwistycznej, werbalnej),
 • inteligencji przyrodniczej (in. naturalistycznej lub środowiskowej),
 • inteligencji muzycznej (in. słuchowej lub rytmicznej),
 • inteligencji przestrzennej,
 • inteligencji ruchowej (in. kinestetycznej),
 • inteligencji interpersonalnej (społecznej),
 • inteligencji intrapersonalnej (intuicyjnej). 
Naszym działaniom towarzyszy przeświadczenie, że w dzieciństwie budujemy fundamenty pod szczęśliwe, spełnione człowieczeństwo osoby dorosłej.
Działania te podejmuje zespół doświadczonych pasjonatów i praktyków.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.O nas imageO nas imageO nas image
1. Warsztaty: plastyczne, muzyczne, sensoryczne.

2. Nauka jęz. angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych1 lub 2 razy w tygodniu.

3. Robotyka - nauka programowania / od 6 + / - 1 raz w tygodniu.

4, Kodowanie dla przedszkolaka / dla dzieci 4-6 lat / - 1 raz w tygodniu.

5. Zajęcia cykliczne1 raz w tygodniu:
 • z gr. Sensorki  -  zaj. plastyczne, origami, koraliki, quiling, sensoplastyka, sensomatematyka,                          trening ręki, gimnastyka korekcyjna, zaj. tkackie, haft krzyżykowy /
 • z gr. Memorki -  kodowanie, robotyka, trening pamięci, przygotowanie do nauki czytania i                               pisania, szachy /
 • z gr. Emotki -  trening umiejętności wychowawczych /
 • z gr. Memonutki -  aktywne słuchanie muzyki wg Batti Straus / metoda Carla Orffa -                                         wychowanie do muzyki przez zabawę / musicograma - ćw. rytmizujące /
6. Kameralne urodziny /konstrukcyjne/plastyczne/: - do 5 osób  - od 6 do 10 osób - /animator + poczęstunek / tort liczony oddzielnie/, terminy ustalane są indywidualnie.

7. Diagnoza gotowości szkolnej. 

8. Gimnastyka korekcyjna1 raz w tygodniu.

9. Konsultacje pedagogiczne: / Etapy rozwojowe dzieci i młodzieży, wzmocnienia pozytywne, odkrywanie potencjału, konsekwencja w wychowaniu, itp. / - terminy ustalane indywidualnie.

10. Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.                
 • dla dzieci: /trudności emocjonalne, szkolne, w komunikowaniu się z innymi / nadużywanie urządzeń ekranowych / 
 • dla młodzieży: / trudności szkolne, rówieśnicze, rodzinne /
 • dla dorosłych: wypalenie życiowe, zawodowe / trudności w relacjach z innymi / trudności wychowawcze /
11. Warsztaty psychologiczne:
 •  dla dzieci: 
  • Akademia Psychologii dla Dzieci - / zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne / 
   • Czas trwania - 60 min. 1 x w tygodniu.
   • Grupy - 4 os. / 6 os. / 8 os.
   • Grupy wiekowe: /4 - 5 lat / 0 - 1 kl. SP / 2 - 3 kl. SP / 4 - 5 kl. SP /
 • dla rodziców:
  • Wprowadzanie dziecka do Cyberświata warsztat 60 min dla rodziców dzieci 3-7 lat.  Ilość osób do 20.
  • Wyciąganie dziecka z Sieci -  warsztat 60 min dla rodziców dzieci szkół podstawowych i średnich / Ilość osób do 20 /
  • Rodzic w roli Lidera - warsztat 60 min. x 8 spotkań / Ilość osób 5 do 10 /
 • dla nauczycieli:
  • Wzmacnianie dobrostanu nauczyciela.
  • Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela.  Jak zmotywować uczniów do nauki.
  • Budowanie pozytywnego środowiska szkolnego skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 • Zajęcia psychologiczne

 • Robotyka / Programowanie / Angielski / Sensoplastyka

 • Zajęcia rozwojowe

RODO-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Grafik zajęć psychologicznych

Zajęcia w innych godzinach /czwartki i soboty/ mogą być ustalone indywidualnie.

Grafik robotyki / kodowania / sensoplastyki /angielskiego

Grafik pozostałych zajęć

 • ZAJĘCIA CYKLICZNE - 4 razy w miesiącu:
  • Zajęcia z gr. Sensorki  -  140 zł / m-c /4 zajęcia / 35 zł - 1 zajęcie 
   • zaj. plastyczne / origami / koraliki / / quiling / sensomatematyka / trening ręki / gimnastyka korekcyjna / zaj. tkackie /  haft krzyżykowy /
  • Zajęcia z gr. Memorki -  112 zł / m-c / 4 zajęcia / 28 zł - 1 zajęcie
   • trening pamięci / przygotowanie do nauki czytania i pisania / szachy /
  • Zajęcia z gr. Emotki -  112 zł / m-c / 4 zajęcia / 28 zł - 1 zajęcie 
   • trening umiejętności wychowawczych
  • Zajęcia z gr. Memonutki -  120 zł / m-c / 4 zajęcia / 30 zł - 1 zajęcie 
   • aktywne słuchanie muzyki wg Batti Straus / metoda Carla Orffa - wychowanie do muzyki przez zabawę / musicograma - ćw. rytmizujące /
WARSZTATY: 
 • muzyczne - 40 zł / 1 godz. 
 • sensoryczne - 60 zł / 1 godz.
 • plastyczne - 70 zł / 1 godz.

 • KAMERALNE URODZINY: 
  • do 5 osób - 100 zł od osoby - /animator + poczęstunek / tort liczony oddzielnie /, 
  • od 6 do 10 osób - 80 zł  od osoby - / od osoby/animator + poczęstunek / tort liczony oddzielnie. Terminy ustalane indywidualnie.

 • DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:
  • 60 min - 110 zł - /Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona jest od indywidualnego przypadku/
          W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest ulga finansowa.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:
 • 30 min./przedszkole/ 1 raz w tygodniu - 240 zł / m-c /4 zajęcia/ - gr. do 4 osób 
 • 45 min. /szkoła/ 1 raz w tygodniu - 320 zł / m-c /4 zajęcia / - gr. do 4 osób 
LOGORYTMIKA /śpiew, taniec, logopedia/:
 • 45 min. /przedszkole/ 1 raz w tygodniu - 200 zł / m-c /4 zajęcia / 
 • 45 min. /kl. I-III SP/ 1 raz w tygodniu - 200 zł / m-c /4 zajęcia /  
 • 45 min. /kl. IV-VI SP/ 1 raz w tygodniu - 200 zł / m-c /4 zajęcia /  
ANGIELSKI:
 • 1 raz w tygodniu - 180 zł / m-c /4 zajęcia / 45 zł - 1 zajęcie - gr. do 5 osób - do 45 min 
 • 1 raz w tygodniu - 160 zł / m-c /4 zajęcia / 40 zł - 1 zajęcie - gr. od 6 do 10 osób - do 45 min
 • 2 razy w tygodniu - 320 zł / m-c /8 zajęć / 40 zł - 1 zajęcie - gr. do 5 osób - do 45 min
 • 2 raz w tygodniu - 280 zł / m-c / 8 zajęć / 35 zł - 1 zajęcie - gr. od 6 do 10 osób - do 45 min
 • dodatkowo - koszt podręcznika od nowego roku szkolnego.

 • KODOWANIE dla przedszkolaka:
  • 1 raz w tygodniu - 240 zł / m-c /4 zajęcia / 60 zł - 1 zajęcie - gr. do 10 osób - do 45 min

 • ROBOTYKA - nauka programowania:
  • 1 raz w tygodniu - 320 zł / m-c /4 zajęcia / 80 zł - 1 zajęcie - gr. do 10 osób - do 90 min

 • SENSOPLASTYKA:
  • 1 raz na 2 tygodnie - 70 zł / do 45 min

 • KONSULTACJE PEDAGOGICZNE: 
  • 70 zł / 60 min. 
   • / Etapy rozwojowe dzieci i młodzieży, wzmocnienia pozytywne, odkrywanie potencjału, konsekwencja w wychowaniu, itp. /

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE: 
  • dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
   • 140 zł / 50 min /
   • 180 zł  / 60 min /
    • Dorośli - / wypalenie życiowe, zawodowe / trudności w relacjach z innymi / trudności wychowawcze / 
    • Młodzież - / trudności szkolne, rówieśnicze, rodzinne /    
    • Dzieci - / trudności emocjonalne, szkolne, w komunikowaniu się z innymi / nadużywanie urządzeń ekranowych /

 • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI:
  • Akademia Psychologii dla Dzieci - / zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne /  
   • Czas trwania:      60 min. 1 x w tygodniu -      4 os. -320 zł 80 zł - 1 spotkanie          
                                                                                                                   6 os. - 240 zł / 60 zł - 1 spotkanie        
                                                                                                                   8 os. - 160 zł /  40 zł - 1 spotkanie      
               Grupy wiekowe: /4 - 5 lat / 0 - 1 kl. SP / 2 - 3 kl. SP / 4 - 5 kl. SP /

 • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW:
  • Wprowadzanie dziecka do Cyberświata
   • 150 zł / od osoby / - warsztat 60 min dla rodziców dzieci 3-7 lat.  Ilość osób do 20.
  •  Wyciąganie dziecka z Sieci 
   • 150 zł / od osoby / - warsztat 60 min dla rodziców dzieci szkół podstawowych i średnich. Ilość osób do 20.
  • Rodzic w roli Lidera 
   • 70 zł / od osoby / warsztat 60 min. x 8 spotkań / Ilość osób 5 do 10 /

 • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI:
  • Wzmacnianie dobrostanu nauczyciela 
   • 180 zł / od osoby / 3 godz. 
  • Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela.  Jak zmotywować uczniów do nauki 
   • 180 zł / od osoby /  3 godz
  • Budowanie pozytywnego środowiska szkolnego skoncentrowanego na rozwiązaniach
   • 180 zł  / od osoby / 3 godz. Monika

Pedagog

Doświadczony pedagog, z 27-letnim stażem zawodowym, głową pełną pomysłów, kochająca dzieci, ludzi i zwierzęta.

Czytaj więcej  

Małgosia

Pedagog

Doświadczony pedagog, pracująca w oparciu o programy autorskie. Nauka jęz. angielskiego, sensoplastyka, robotyka - nauka programowania, kodowanie.

Ewa

Psycholog, konsultant pozytywnej psychoterapii, coach, trener

Warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, konsultacje psychologiczne, terapia. Psychologiem jestem z pasji i zamiłowania. Wybrałam ten zawód będąc jeszcze w szkole średniej. Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej, która koncentruje się na zdolnościach i umiejętnościach, dzięki którym ludzie potrafią sprostać wyzwaniom, uzyskiwać wysoką jakość życia, rozwijać własny potencjał i lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi. Tworzę programy rozwojowe Everyone can Shine© i Mocni, bo w zgodzie ze sobą©, których celem jest wzmacnianie dobrostanu psychicznego oraz siły i odporności psychicznej, a także budowanie przyjaznych dla zdrowia psychicznego i rozwoju potencjału jednostek środowisk społecznych. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i organizacjami.

Renia

Pedagog

Doświadczony pedagog, ciepła, kompetentna, cierpliwa, kochająca pracę z małymi i dużymi. Sensomatematyka, diagnoza gotowości szkolnej, memonutki

Beata

Pedagog

Przemiła, cierpliwa i profesjonalna specjalistka, kochająca swoją pracę. Gimnastyka korekcyjna

Leszek

Pedagog

Pasjonat, kochający wyzwania i cierpliwie dążący do ich realizacji. Zajęcia szachowe.

 • Białołęka, Warszawa, Polska
 • ul. Skarbka z Gór 41/22 03-287 Warszawa